ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

KHI NÀO CẦN THAY MỚI MÁY LỌC NƯỚC?

Vòi lấy nước bám rỉ lâu ngày

Vỏ tủ máy bạc màu, han rỉ

Máy kêu to, nước chảy chậm

Lõi lọc, cốc lọc xuống cấp, bám đầy chất bẩn

Nước sau lọc có mùi vị lạ

ĐĂNG KÝ ĐỔI MÁY NGAY

ĐỔI CŨ LẤY MỚI - MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO CÓ GÌ?

ĐĂNG KÝ ĐỔI MÁY NGAY

KG123HQ

KG10A7S

KG100ES

KGRP68EC

ĐĂNG KÝ NGAY